Rady

Keďže na Slovensku je voľná tvorba cien v taxislužbe, môže sa Vám stať, že tá istá cesta dvomi rôznymi taxíkmi bude rozdielna !

Niekoľko zásad zákazníka :

1. Ako spoznáte taxík v serióznej taxislužbe alebo seriózneho taxikára ?

  • taxislužby garantujú ceny jazdného,
  • v prípade stratenia vecí, dokladov, mobilu sa môžu vrátiť
  • taxík je označený na dverách firemnou tabuľkou na ktorej sú sadzby jazdného
  • v interiéri vozidla je na viditeľnom mieste umiestnený úplný cenník
  • taxameter je umiestnený na viditeľnom mieste
  • po uskutočnení jazdy vydá vodič na požiadanie zákazníka potvrdenku o zaplatení

2. Ak potrebujete taxík a nastúpite na ulici, na stanici a inde.

  • nenastupujte nikdy do taxíku, ktorý nemá žiadne firemné označenie ani cenník
  • neoznačený taxík bez cenníkov nedodržuje zákon, je podozrivý, nemusí mať licenciu
  • ak problémový taxikár nemá firemné označenie, sťažujte sa na živnostenskom úrade, na SOI v prípade väčšej škody na polícii !
  • nenechajte tých, ktorí sa tvária ako taxikári, aby naďalej okrádali ľudí v banskoštiavnickom regióne
© 2011 JO-MA Taxi Suffusion theme by Sayontan Sinha