O Firme

Vážení zákazníci JO-MA taxi,

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke firmy JO-MA taxi. Naša firma vznikla v novembri roku 2004 a úspešne sa etablovala na Štiavnickom trhu. V súčasnosti disponuje už s väčším vozovým parkom ako to bolo na začiatku, čo pre našich zákazníkov znamená väčšiu úspešnosť vybavenia objednávok z lokality Banskej Štiavnice a jej okolia.

Pohodlie a bezpečnosť

Bezpečnosť jazdy a pohodlie zákazníka sú pre nás veľmi dôležité, pričom vodiči sú pripravení zvládnuť každodenné starosti a problémy vyplývajúce z dennej mestskej prevádzky. Naše vozidlá sú vždy pripravené na cestnú premávku bez ohľadu na poveternostné podmienky. Dobrý vodič, 100% technická príprava motorového vozidla na prevádzku v danom ročnom období sú faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a tiež aj pohodlie jazdy. Samozrejme k bezpečnosti prispieva aj fakt, že vozidlá sú pravidelne servisované v autorizovanom servise Škoda.

Dôvera a spoľahlivosť

Našou snahou a samozrejme snahou našich vodičov je získať si Vašu dôveru. Chápeme pod ňou seriózny prístup k zákazníkovi, bezpečnú jazdu motorovým vozidlom, príjemný pocit z jazdy a zanechanie dobrého dojmu z poskytovania našej služby. Náš tím sa snaží o spoľahlivé plnenie každodenných úloh a nerobí rozdiely medzi zákazníkmi. Dodržanie temínu objednávky, presnosť a korektnosť sú predpokladom na vybudovanie si vzťahu s našimi zákazníkmi.

© 2011 JO-MA Taxi Suffusion theme by Sayontan Sinha