Vitajte na našej stránke!

Naším poslaním

je poskytnúť naším zákazníkom najvyššiu dostupnú kvalitu služieb spojených s prepravou osôb. Zabezpečíme Vám prepravu kdekoľvek na Slovensku a v celej Európe. Profesionalita, vysoká úroveň a spokojnosť klienta je pre našu taxislužbu prioritou a samozrejmosťou, či už sa to týka vozového parku alebo vystupovania a etikety vodičov. Už dlhodobo sme tiež najlacnejšou taxislužbou v Banskej Štiavnici a tento trend udržujeme už od svojho založenia. Férovým prístupom k zákazníkom sme dosiahli, že naši zákazníci sa na nás naďalej s dôverou radi obracajú.

Tešíme sa na Vás a želáme Vám veľa šťastných kilometrov ….

© 2011 JO-MA Taxi Suffusion theme by Sayontan Sinha